logo
Confy Baby Kataloğu İndir
cloud
Bebek Bezi

Bebek Bezi

Newborn2-5 Kg

Mini3-6 Kg

Midi4-9 Kg

Maxi7-14 Kg

Maxi Plus9-16 Kg

Junior11-18 Kg

Ekstra Large15+ Kg

Jumbo Newborn2 - 5 Kg

Junior Mini3 - 6 Kg

Jumbo Midi4 - 9 Kg

Jumbo Maxi Kg

Jumbo Maxi Plus9 - 16 Kg

Jumbo Junior Kg

Jumbo Ekstra Large15 + Kg